Ikke-diskonterede fremtidige pengestrømme

Ikke-diskonterede fremtidige pengestrømme er pengestrømme, der forventes at blive genereret eller afholdt af et projekt, som ikke er reduceret til deres nuværende værdi. Denne betingelse kan opstå, når renten er så tæt på nul, eller de forventede pengestrømme dækker så kort tid, at brugen af ​​diskontering ikke ville resultere i et væsentligt andet resultat.