Definition af ansigt

Pålydende beløb er den værdi, der er angivet på forsiden af ​​et finansielt instrument. Udtrykket gælder normalt for det beløb, der er angivet på et obligationscertifikat, som udstederen er forpligtet til at betale, når obligationen modnes. Dette ansigtsbeløb er normalt sat til $ 1.000. En obligation kan sælges med en rabat eller præmie til sit nominelle beløb afhængigt af den rentesats, som en investor ønsker at opnå. Betaling mindre end ansigtbeløbet resulterer således i en højere effektiv rente, mens betaling mere end ansigtbeløbet resulterer i en reduceret effektiv rente.

Det beløb, der er udbetalt på en livsforsikringspolice (såsom $ 100.000 ved døden af ​​den person, der er nævnt på forsikringen), kaldes også ansigtbeløbet, fordi det er angivet på første side (eller "ansigt") i policedokumentationen.

Pålydende værdi kan også henvise til det beløb, der er angivet på en mønt eller pengeseddel.