Gennemsnitlige nettofordringer

Gennemsnitlige nettotilgodehavender er det flerårige gennemsnit af tilgodehavende slutbalancer, nettet mod den gennemsnitlige godtgørelse for tvivlsomme konti i de samme perioder. Formlen er:

(Nettotilgodehavender for den aktuelle periode + Nettotilgodehavender for den foregående periode) / 2

Konceptet anvendes i en række likviditetsforhold og er beregnet til at udjævne usædvanlige spidser eller fald i den endelige tilgodehavende i den aktuelle periode.