Regnskabsmæssig behandling af udskudt skat

En virksomhed skal tage højde for udskudt skat, når der er en nettoændring i dens udskudte skatteforpligtelser og aktiver i en rapporteringsperiode. Mængden af ​​udskudt skat beregnes for hver skattepligtig komponent i en virksomhed, der leverer en konsolideret selvangivelse. For at tage højde for udskudt skat kræver følgende trin:

  1. Identificer de eksisterende midlertidige forskelle og fremførsler.

  2. Bestem det udskudte skattepligtige beløb for de midlertidige forskelle, der er skattepligtige, ved hjælp af den gældende skattesats.

  3. Bestem det udskudte skatteaktive beløb for de midlertidige forskelle, der er fradragsberettigede, samt eventuelle fremførbare driftstab ved hjælp af den gældende skattesats.

  4. Bestem det udskudte skatteaktivbeløb for eventuelle fremførsler, der involverer skattefradrag.

  5. Opret en værdiansættelse af de udskudte skatteaktiver, hvis der er mere end 50% sandsynlighed for, at virksomheden ikke vil realisere en del af disse aktiver. Eventuelle ændringer i denne godtgørelse skal indregnes i indtægter fra fortsat drift i resultatopgørelsen. Behovet for et værdiansættelsesfradrag er især sandsynligt, hvis en virksomhed har haft en historie med at lade forskellige fremførsler udløbe ubrugt, eller hvis de forventer at lide tab i de næste par år.