Kapitalsikkerhed

En aktiesikkerhed er et finansielt instrument, der repræsenterer en ejerandel i et selskab. Instrumentet giver også indehaveren ret til en andel af den udstedende organisations indtjening. Den typiske aktiesikkerhed er almindelig aktie, hvilket også giver ejeren ret til en andel af den udstedende enheds restværdi i tilfælde af likvidation. En mindre almindelig aktiesikkerhed er foretrukket aktie, som også kan give ejeren et periodisk udbytte sammen med andre rettigheder, der giver den en prioritetsinteresse frem for indehavere af almindelig aktie.

En variation på aktiesikkerhedskonceptet er aktieoption og tegningsoption; begge instrumenter giver deres indehavere ret, men ikke pligt, til at erhverve aktier i et selskab til en bestemt pris og over en forudbestemt periode.

Kapitalbeviser giver også deres indehavere forskellige niveauer af stemmerettigheder med hensyn til visse forhold, såsom udnævnelse af en bestyrelse, der derefter handler på vegne af aktionærerne. En tilstrækkelig stor mængde ejerskab af kapitalandele vil give ejeren stemmeret over en virksomhed.

Afhængigt af de begrænsninger, der er angivet på forsiden eller bagsiden af ​​et aktiecertifikat, kan det være muligt at sælge aktier til en tredjepart.

Kun virksomheder udsteder aktier. De udstedes ikke af nonprofitorganisationer, partnerskaber eller enkeltmandsvirksomheder.