Aktivitetsdriver

En aktivitetsdriver er noget, der påvirker omkostningerne ved en operation. Der kan være flere aktivitetsdrivere, der bidrager til at medføre en udgift. Aktivitetsdrivere bruges til at fordele omkostningerne i sekundære omkostningspuljer til primære omkostningspuljer samt til at fordele omkostningerne i primære omkostningspuljer til omkostningsobjekter. Eksempler på aktivitetsdrivere er:

 • Antal behandlede leverandørfakturaer

 • Antal betalte checks

 • Antal udstedte kundefakturaer

 • Firkantede optagelser brugt

 • Antal træningstimer

 • Antal forsendelser

 • Antal lagervalg

 • Antal ordrer til tekniske ændringer

 • Antal maskintimer

 • Antal arbejdsordrer

 • Antal modtagende inspektioner

 • Antal salgsopkald

En forsvarlig aktivitetsdriver er en, hvor der er et stærkt årsagssammenhæng mellem omkostningspuljen og aktiviteten. Et årsagsforhold betyder, at en variabel i et datasæt har en direkte indflydelse på en anden variabel. Således, hvis aktiviteten ikke finder sted, afholdes ikke omkostningerne i den relaterede omkostningspulje.

Få virksomheder samler allerede oplysninger om aktivitetsmængder, så det at beslutte at bruge en ny aktivitetsdriver til fordelingsformål med omkostninger betyder, at en virksomhed bliver nødt til at oprette et nyt dataindsamlingssystem. For at undgå disse omkostninger skal du se, om der allerede er en eksisterende aktivitetsdriver, der har et rimeligt årsagssammenhæng med den pågældende omkostningspulje, og brug det i stedet.