Betydelig indflydelse

Væsentlig indflydelse er magten til at deltage i en enheds drifts- og finanspolitiske beslutninger det er ikke kontrol over disse politikker. Konceptet bruges i internationale regnskabsstandarder. Hvis en investor besidder mindst 20 procent af en investeringsbesætnings stemmeafgivelse, formodes investoren at have betydelig indflydelse. Antagelsen om indflydelse kan vendes gennem en klar demonstration af det modsatte.

Det er muligt for en investor ikke at have væsentlig indflydelse, selv med majoritetsejerskab af en investor. Det er muligt at miste betydelig indflydelse på en investeret virksomhed, selv i mangel af en ændring i ejerskabet. For eksempel kan en investeret virksomhed blive underlagt kontrol af en domstol, regulator eller regering, eller tab af betydelig indflydelse kan være resultatet af en kontraktlig aftale.

Normalt anses et af følgende for at være tegn på betydelig indflydelse:

  • Bestyrelsens repræsentation
  • Ledelsespersonale bytter eller deler
  • Væsentlige transaktioner med den investerede virksomhed
  • Deltagelse i politisk beslutningstagning
  • Teknisk informationsudveksling