Tillæg til prøveudtagningsrisiko

Godtgørelsen for stikprøverisiko er usikkerhedsniveauet forbundet med prøveudtagning. Det beregnes som forskellen mellem den tolerante afvigelse og det forventede gennemsnit af befolkningen.