Periodeafgrænsningstid for debitorer Dages salg udestående

Opkrævningsperioden for tilgodehavender sammenligner en virksomheds udestående tilgodehavender med dens samlede salg. Denne sammenligning bruges til at evaluere, hvor lang tid kunderne tager for at betale sælgeren. Et lavt tal betragtes som bedst, da det betyder, at en virksomhed låser mindre af sine midler på tilgodehavender, og så kan bruge midlerne til andre formål. Også når tilgodehavender forbliver ubetalte i en reduceret periode, er der mindre risiko for kunders misligholdelse af betaling.

Udestående dage er mest nyttigt sammenlignet med det standard antal dage, som kunderne har tilladelse, før betaling forfalder. Således kan et DSO-tal på 40 dage i første omgang virke fremragende, indtil du indser, at de almindelige betalingsbetingelser kun er fem dage. DSO kan også sammenlignes med industristandarden eller med den gennemsnitlige DSO for de bedste kunstnere i branchen for at bedømme indsamlingspræstation.

En kombination af forsigtig kreditgivning og robust opkrævningsaktivitet er angivet, når DSO-tallet kun er et par dage længere end de almindelige betalingsbetingelser. Fra et ledelsesperspektiv er det nemmest at få øje på indsamlingsproblemer på bruttoniveau ved at spore DSO på en trendlinje og se efter en pludselig stigning i målingen sammenlignet med hvad der blev rapporteret i tidligere perioder.

For at beregne DSO skal du dele 365 dage i mængden af ​​det årlige kreditsalg for at nå frem til kreditsalget pr. Dag og derefter dele dette tal i de gennemsnitlige debitorer for måleperioden. Formlen er således:

Gennemsnitlige tilgodehavender ÷ (årligt salg ÷ 365 dage)

For eksempel ønsker controlleren fra Oberlin Acoustics, producent af det berømte Rhino-mærke af elektriske guitarer, at udlede de dagers salg, der er udestående for virksomheden i april-rapporteringsperioden. I april var begyndelsen og slutningen af ​​tilgodehavender på henholdsvis $ 420.000 og $ 540.000. Det samlede kreditsalg i de 12 måneder, der sluttede den 30. april, var $ 4.000.000. Den dataansvarlige udleder følgende DSO-beregning ud fra disse oplysninger:

(($ 420.000 begyndende tilgodehavender + $ 540.000 slutter tilgodehavender) ÷ 2)

÷ ($ 4.000.000 Kreditsalg ÷ 365 dage)

=

$ 480.000 Gennemsnitlige tilgodehavender

÷ $ 10.959 Kreditsalg pr. Dag

= 43,8 dage

Korrelationen mellem det årlige salgstal, der er anvendt i beregningen, og det gennemsnitlige tal for kundefordringer er muligvis ikke tæt, hvilket resulterer i et vildledende DSO-nummer. For eksempel, hvis et selskab har sæsonbetinget salg, kan det gennemsnitlige tilgodehavende tal være usædvanligt højt eller lavt på måledagen, afhængigt af hvor virksomheden befinder sig i sæsonregningen. Således, hvis tilgodehavender er usædvanligt lave, når målingen foretages, vises DSO-dagene usædvanligt lave, og omvendt, hvis tilgodehavender er usædvanligt høje. Der er to måder at fjerne dette problem på:

  • Årlige tilgodehavender . Generer et gennemsnitligt antal tilgodehavender, der spænder over hele måleperioden for hele året.

  • Mål en kortere periode . Vedtag en rullende kvartalsvis DSO-beregning, så salget i de sidste tre måneder sammenlignes med gennemsnitlige tilgodehavender de sidste tre måneder. Denne tilgang er mest nyttig, når salget er meget varierende gennem året.

Uanset hvilken målemetode der anvendes til DSO, skal du sørge for at bruge den konsekvent fra periode til periode, så resultaterne kan sammenlignes på en trendlinje.