Skriv ned

En nedskrivning opstår, når en virksomhed reducerer den regnskabsmæssige værdi af et aktiv, bortset fra ved normale afskrivninger. En nedskrivning sker normalt, når markedsværdien af ​​et aktiv falder til under dets aktuelle regnskabsmæssige værdi. Hele størrelsen af ​​nedskrivningsgebyret vises i resultatopgørelsen, mens aktivets reducerede regnskabsmæssige værdi fremgår af balancen. En nedskrivning er en ikke-kontant udgift, da der ikke er nogen tilknyttet udstrømning af kontanter, når en nedskrivning tages.

En nedskrivning skal tages, så snart ledelsen er klar over, at et aktivs markedsværdi er faldet; de skal ikke forsinke denne anerkendelse, som det ofte sker, når en virksomhed ønsker at styre sin indtjening.