Rentabilitet

Rentabilitet er en situation, hvor en virksomhed genererer en fortjeneste. Rentabilitet opstår, når det samlede indtægtsbeløb er større end det samlede beløb for udgifter i en rapporteringsperiode. Hvis en virksomhed registrerer sine forretningstransaktioner under periodiseringsregnskabet, er det meget muligt, at rentabilitetsbetingelsen ikke matches med de pengestrømme, der genereres af organisationen, da nogle periodiserede transaktioner (såsom afskrivninger) ikke involverer pengestrømme.

Rentabilitet kan opnås på kort sigt gennem salg af aktiver, der giver øjeblikkelig gevinst. Denne type rentabilitet er dog ikke bæredygtig. En organisation skal have en forretningsmodel, der tillader, at dens igangværende operationer genererer et overskud, ellers vil den til sidst mislykkes.

Rentabilitet er et af de mål, der kan bruges til at udlede værdiansættelsen af ​​en virksomhed, normalt som et multiplum af den årlige rentabilitet. En bedre tilgang til forretningsværdiansættelse er et multiplum af årlige pengestrømme, da dette bedre afspejler strømmen af ​​nettokontantindtægter, som en køber kan forvente at modtage.

Rentabilitet måles med nettofortjeneste og indtjeningsgrad.