Revisionsmetode

En revisionsmetode er den strategi, som en revisor bruger til at udføre en revision. Den tilgang, der tages, varierer efter klient og afhænger af en række faktorer, herunder følgende:

  • Kundens art og branchen, hvor den opererer

  • Omfanget af engagementet

  • Tilstrækkeligheden af ​​klientens kontrolsystem

  • Niveauet for samarbejde modtaget fra klienten

Den valgte tilgang skal være både effektiv og effektiv baseret på de foregående faktorer. Følgende generelle revisionsmetoder anvendes mest, afhængigt af omstændighederne:

  • Når det finansielle rapporteringssystem er svagt . Der lægges vægt på at indfri betydelige transaktioner. Der er lidt eller intet forsøg på at verificere robustheden i klientens kontrolsystem. Denne tilgang kræver betydelig arbejdskraft for at teste et tilstrækkeligt antal transaktioner.

  • Når det interne kontrolsystem er stærkt . Der lægges vægt på test og validering af klientens interne kontrolsystem. Hvis kontrollerne viser sig at være stærke, kan den materielle test reduceres betydeligt. Dette er en mere effektiv revisionsmetode.

  • Når fokus er på klientrisiko . Revisoren bruger tid på at gennemgå, hvor der er risiko i en klients systemer, og designer derefter en revisionsmetode, der primært fokuserer på højrisikoområder. Omvendt får områder med lav risiko kun lidt opmærksomhed fra revisor.

  • Når fokus er på balancen . Revisionsfokus er på afprøvning af balancer i balancen. Ved at bevise balancen antages det, at alle andre transaktioner løber gennem resultatopgørelsen, hvilket derfor kræver lidt test.