Oversættelsesjusteringer

Omregningsjusteringer er de journalposter, der foretages under processen med at konvertere en virksomheds regnskaber fra dens funktionelle valuta til dens rapporteringsvaluta. Disse justeringer foretages af en virksomheds moderselskab, når den har modtaget regnskab fra et datterselskab, der bruger en anden valuta end moderens rapporteringsvaluta. Justeringerne er nødvendige, så moderselskabet kan udarbejde koncernregnskab.