Definition af profitcenter

Et profitcenter er en forretningsenhed eller afdeling inden for en organisation, der genererer indtægter og fortjeneste eller tab. Ledelsen overvåger nøje resultaterne af profitcentre, da disse enheder er nøgledrivere for det samlede resultat for modervirksomheden. Ledelsen bruger typisk resultatcentreresultater til at beslutte, om de vil tildele yderligere finansiering til dem, og om de vil lukke enheder med lav ydeevne. Lederen af ​​et profitcenter har normalt myndighed til at træffe beslutninger om, hvordan man tjener indtægter, og hvilke udgifter der skal afholdes.

Fortjenestecentre kan indgå i segmentrapporteringen for en offentlig enhed. Privat ejede virksomheder behøver ikke at rapportere disse oplysninger som en del af deres årsregnskab.

Andre typer rapporterende enheder inden for en virksomhed er omkostningscentre og investeringscenter. Et omkostningscenter er kun ansvarligt for dets omkostninger, mens et investeringscenter er ansvarligt for dets afkast på aktiver. Med hensyn til ansvarsniveau ligger fortjenestecentret mellem omkostningsstedet og ansvarscenteret.