Nettoindkomstformel

Nettoindtægtsformlen giver det resterende beløb af fortjeneste eller tab, der er tilbage, efter at alle udgifter er trukket fra omsætningen. Resultaterne af denne formel overvåges nøje, da de afslører, om en virksomhed sandsynligvis vil være en levedygtig driftsenhed. Når der ikke er nogen løbende tendens med positiv nettoindkomst, sælger investorer deres aktier, hvilket resulterer i et langsigtet fald i aktiekursen.

Formlen for nettoindkomst vises nær bunden af ​​resultatopgørelsen. Følgende tabel, der viser formlen for nettoindkomst, specificerer de generelle typer udgifter, der trækkes fra indtægterne for at nå frem til nettoindkomsten: