Afskrivne omkostninger

Afskrivningsomkostninger er de resterende omkostninger ved et aktiv, efter at det relaterede beløb for akkumulerede afskrivninger er trukket fra det. I det væsentlige er det restbeløbet på et aktiv, der endnu ikke er forbrugt. Formlen for afskrevne omkostninger er:

Anskaffelsesomkostninger - Akkumulerede afskrivninger = Afskrives omkostninger

For eksempel, hvis en virksomhed købte industrielt udstyr til $ 100.000 og efterfølgende afskrev maskinen med en hastighed på $ 10.000 om året, ville afskrivningerne på aktivet være $ 30.000 i slutningen af ​​syv år.

Teknisk set inkluderer begrebet ingen yderligere nedskrivninger på værdiforringelse af et aktiv, da udtrykket kun henviser til afskrivninger. Ikke desto mindre bør nedskrivninger også medtages i beregningen af ​​afskrivningsomkostninger, da disse omkostninger faktisk har reduceret den regnskabsmæssige værdi af et aktiv.

Det afskrevne omkostningskoncept er ikke beregnet til at svare til et aktivs markedsværdi. Afskrivningsomkostninger er simpelthen beregnet til gradvist at reducere omkostningerne ved et fast aktiv over dets brugstid, mens markedsværdien er baseret på udbud og efterspørgsel efter et fast aktiv på markedet. De to begreber kan give betydeligt forskellige værdier for det samme aktiv.

Konceptet kan omfatte brugen af ​​enhver form for afskrivning, der spænder fra lineær afskrivning til en af ​​de fremskyndede afskrivningsmetoder.

Lignende vilkår

Afskrivne omkostninger er også kendt som netto bogført værdi.