Internt dokument

Et internt dokument er en post, der oprettes og lagres i en virksomhed. Dokumentet bruges til at understøtte organisationens processer. Eksempler på interne dokumenter er:

  • Medarbejdernes tidskort og timesedler

  • Produktionsplaner

  • Indkøb rekvisitioner

  • Modtagelse af rapporter

  • Salgsordrer

  • Tilladelser til skrot

Interne dokumenter deles ikke med eksterne parter. Når en revisor undersøger en organisations bøger, er der ikke meget afhængighed af interne dokumenter, da de oprettes internt og derfor mere sandsynligt er blevet fabrikeret eller ændret end dokumenter erhvervet fra tredjeparter.