Kapitalinteresse

Egenkapitalinteresse er ejerandelen af ​​en aktionær i en virksomhed. For eksempel betyder det at have en aktiepost på 15% i en virksomhed, at en aktionær ejer 15% af virksomheden. En egenkapitalinteresse betyder ikke nødvendigvis, at en aktionær har ret til en forholdsmæssig andel af den indkomst, der genereres af en investeret virksomhed. Kun hvis en virksomhed genererer positiv pengestrøm, kan den udstede udbytte til sine aktionærer. Men hvis virksomheden til sidst sælges eller afvikles, vil aktionæren blive betalt sin forholdsmæssige andel af resterende renter, efter at alle kreditorkrav er afgjort.

En kapitalinteresse på 51% eller mere giver en aktionær stemmeret over en investeret virksomhed; Ellers anses aktionæren for at have en minoritetsinteresse.