Risikoopbevaring

Risikobevarelse er praksis med at oprette en selvforsikringsreservefond til at betale for tab, når de opstår, snarere end at flytte risikoen til et forsikringsselskab eller bruge sikringsinstrumenter. En virksomhed er mere tilbøjelig til at deltage i risikolagring, når den bestemmer, at omkostningerne ved selvforsikring er lavere end de forsikringsbetalinger eller afdækningsomkostninger, der kræves for at overføre risikoen til en tredjepart. En stor fradragsberettiget på en forsikringspolice er også en form for risikobevarelse.