Definition af forudbetalt indkomst

Forudbetalt indkomst er midler modtaget fra en kunde inden levering af varer eller tjenester. Det betragtes som en forpligtelse, da sælgeren endnu ikke har leveret, og derfor fremgår det af sælgerens balance som en aktuel forpligtelse. Når varerne eller tjenesterne er leveret, annulleres forpligtelsen, og midlerne registreres i stedet for indtægter.

Det forudbetalte indkomstkoncept ses normalt i virksomheder, der kræver forudbetaling til fremstilling af brugerdefinerede varer. Det bruges ikke i andre brancher, såsom detailhandel, hvor betaling altid foretages på salgstidspunktet eller senere.

Lignende vilkår

Forudbetalt indkomst er også kendt som uoptjente indtægter.