Definition af periodiseret indkomst

Påløbne indtægter er indtjening fra investeringer, der endnu ikke er modtaget af den investerende enhed, og som den investerende enhed har ret til. Dette koncept bruges under periodiseringsregnskabet, hvor indtægter kan optjenes, selv når de relaterede kontanter endnu ikke er modtaget. I henhold til periodiseringsgrundlaget skal den investerende enhed optjene sit bedste skøn over indtægterne i den regnskabsperiode, hvor den tjener indtægten. Det er muligvis ikke nødvendigt at generere denne periodisering, hvis beløbet er uvæsentligt, da den resulterende periodisering ikke har nogen påviselig indvirkning på årsregnskabet.

En virksomhed, der opererer under kontantgrundlaget for regnskab, registrerer ikke påløbne indtægter, da den kun registrerer indtægter ved modtagelse af kontanter. Dette forsinker normalt indregningen af ​​indkomst.

Den periodiserede indkomstperiode anvendes undertiden også på indtægter, for hvilke en virksomhed endnu ikke har udstedt en fakturering, og som den endnu ikke er betalt for. Dette er en almindelig begivenhed i serviceindustrien, hvor et projekt kan involvere fakturerbare tjenester i flere måneder, hvor en faktura kun udstedes i slutningen af ​​projektet. I dette scenario kaldes begrebet mere almindeligt som påløbne indtægter.

Periodeafgrænsningsposter er normalt angivet i sektionen omsætningsaktiver på balancen på en periodiseret tilgodehavendekonto.

For eksempel tjener ABC Company $ 500 i renter i maj på en investering i en obligation, der kun betales af obligationsudstederen ved årets udgang. I maj registrerer ABC denne post: