Indtægter fra driften

Indtægter fra driften er den fortjeneste, der genereres af en virksomheds drift. Denne indkomstklassificering udelukker gevinster og tab ved salg af aktiver, renteindtægter, renteudgifter og andre indtægter, der ikke er relateret til virksomhedens kernedrift. Investorer og kreditorer foretrækker at se på dette nummer for at måle en organisations evne til løbende at tjene penge.

For eksempel rapporterer et firma $ 1.000.000 i salg, $ 650.000 omkostninger til solgte varer og $ 325.000 i driftsudgifter. Dens indtægter fra operationer er $ 25.000.