Afskrivninger

Afskrivninger er processen med trinvist at opkræve et aktivs omkostninger til udgifter over dets forventede brugsperiode, som skifter aktivet fra balancen til resultatopgørelsen. Det afspejler i det væsentlige forbruget af et immaterielt aktiv over dets brugstid. Afskrivninger anvendes oftest til gradvis nedskrivning af omkostningerne ved de immaterielle aktiver, der har en bestemt brugstid. Eksempler på immaterielle aktiver er patenter, ophavsret, taxalicenser og varemærker. Konceptet gælder også for poster som rabat på tilgodehavender og udskudte omkostninger.

Amortiseringskonceptet bruges også til udlån, hvor en afskrivningsplan specificerer begyndelsessaldoen på et lån fratrukket den rente og hovedstol, der skal betales i hver periode, og den afsluttende lånesaldo. Afskrivningsplanen viser, at en større andel af lånebetalingerne går mod afbetaling af renter tidligt i lånets løbetid, hvor denne andel falder over tid, efterhånden som mere og mere af lånets hovedbalance afbetales. Denne tidsplan er ret nyttig til korrekt registrering af renter og hovedkomponenter ved en lånebetaling.

Regnskab for afskrivninger

Journalpost for at registrere afskrivninger på et immaterielt aktiv er: