Bonusindtjening

Oversigt over bonusopsamling

En bonusomkostning skal påløbes, når der forventes, at en virksomheds økonomiske eller operationelle ydeevne mindst svarer til de krævede præstationsniveauer i aktive bonusplaner. Beslutningen om at optjene en bonus kræver betydelig vurdering, for hele præstationsperioden kan omfatte mange fremtidige måneder, i hvilket tidsrum en person muligvis ikke fortsætter med at nå sine bonusplanmål, i hvilket tilfælde enhver tidligere bonusopsamling skal vendes. Her er nogle alternative måder at behandle en bonusopsamling i de tidligere faser af en bonusperiode:

  • Der påløber slet ingen omkostninger, før der er en rimelig sandsynlighed for, at bonusen opnås.
  • Påløb en mindre udgift tidligt i en præstationsperiode for at afspejle den højere risiko for præstationssvigt, og påløb en større udgift senere, hvis sandsynligheden for succes forbedres.

En ting, du ikke skal gøre, er at påløbe en betydelig bonusomkostning i en situation, hvor sandsynligheden for, at bonusen tildeles, er lav; en sådan periodisering er i det væsentlige indtjeningsstyring, da den skaber en falsk udgift, der senere tilbageføres, når præstationsperioden er afsluttet.

En prøveoptjening på prøve er: