Bogførte afskrivninger

Bogført afskrivning er det afskrivningsbeløb, der beregnes for anlægsaktiver, der registreres i en virksomheds årsregnskab. Det kan variere fra skattemæssig afskrivning, hvilket er det beløb, der beregnes til inkludering i en organisations selvangivelse. Bogførte afskrivninger har tendens til at være lavere end skattemæssige afskrivninger, så en virksomhed kan registrere et højere overskud i sin resultatopgørelse, mens den stadig betaler en reduceret indkomstskat i sin selvangivelse.

En virksomhed, der har lavere bogførte afskrivninger end afskrivninger, er mere tilbøjelige til at bruge lineære afskrivninger, hvilket resulterer i et lavere initialt afskrivningsgebyr end de fremskyndede metoder, der mere almindeligt anvendes i en selvangivelse. Desuden formodes bogført afskrivning omtrent at tilnærme den faktiske anvendelse af anlægsaktiver, mens skattemæssige afskrivningsmetoder i det væsentlige er designet til at udskyde indregningen af ​​indkomstskat til en senere periode.