Bøger med originalindgang

Bøger med oprindelig post henviser til de regnskabsjournaler, hvor forretningstransaktioner oprindeligt registreres. Oplysningerne i disse bøger opsummeres derefter og bogføres i en hovedbog, hvorfra der udarbejdes regnskaber. Hver regnskabsjournal indeholder detaljerede optegnelser over de typer regnskabstransaktioner, der vedrører et bestemt område. Eksempler på disse regnskabsjournaler er:

  • Kontantjournal

  • Generel journal

  • Køb journal

  • Salgsdagbog

Hovedbogen betragtes ikke som en bog med den oprindelige post, hvis den kun indeholder sammenfattede poster, der er bogført til den fra en af ​​de underliggende regnskabsjournaler. Men hvis transaktioner registreres direkte i hovedbogen, kan det betragtes som en af ​​de oprindelige bogføringsbøger.

Bøger med oprindelig postering er yderst nyttige til at undersøge individuelle regnskabstransaktioner og er ofte tilgængelige af revisorer, der verificerer et udvalg af forretningstransaktioner for at sikre, at de blev registreret korrekt, som en del af deres revisionsprocedurer.

Dette koncept gælder kun for manuel registrering. Et edb-regnskabssystem refererer ikke længere til nogen af ​​regnskabsjournalerne, men registrerer i stedet alle forretningstransaktioner i en central database.

Lignende vilkår

En journal kan også kaldes en dagbog.