Den lodrette balance

En lodret balance er en, hvor præsentationsformatet for balancen er en enkelt kolonne med tal, der begynder med aktivlinjeposter efterfulgt af passivlinjeposter og slutter med egenkapitallinjeposter. Inden for hver af disse kategorier præsenteres linjeposter i faldende rækkefølge af likviditet. Præsentationen inden for den øverste blok af linjeposter (for aktiver) begynder således med kontanter og slutter normalt med anlægsaktiver (som er meget mindre likvide end kontanter) eller goodwill. På samme måde begynder passivsektionen med gældskonti og slutter normalt med langfristet gæld af samme grund.

Hensigten med en lodret balance er, at læseren skal sammenligne tallene på balancen i en enkelt periode. For eksempel kan nogen sammenligne det samlede omsætningsaktiver med det samlede passivbeløb for at estimere en virksomheds likviditet pr. Balancedagen.

Det eneste alternativ til det vertikale balanceformat er den vandrette balance, hvor aktiver vises i første kolonne, og passiver og egenkapital vises i anden kolonne. I dette format skal summen af ​​hver kolonne altid være den samme.

Det lodrette balanceformat er meget mere populært end det vandrette balanceformat, fordi du kan bruge det til at medtage balancerne i flere perioder på en enkelt side ved at bruge et præsentationsformat side om side, der kan spænde over et stort antal rapporteringsperioder.