Rigtig konto

En reel konto er en konto, der bevarer og viderefører sin slutbalance ved årets udgang. Disse beløb bliver derefter begyndelsesbalancerne i den næste periode. De områder i balancen, hvor der findes reelle konti, er aktiver, passiver og egenkapital. Eksempler på reelle konti er:

  • Kontanter

  • Tilgodehavender

  • Anlægsaktiver

  • Tilgodehavender

  • Overført indtjening

Reelle konti inkluderer også kontraaktiver, kontraforpligtelser og kontrakapitalkonti, da disse konti bevarer deres saldi ud over det aktuelle regnskabsår.

Reelle konti er ikke angivet i resultatopgørelsen. Alle saldi i indtægts-, omkostnings-, gevinst- og tabskonti (kendt som nominelle eller midlertidige konti), der er anført i resultatopgørelsen, skylles ud til tilbageholdt indtjening ved udgangen af ​​hvert regnskabsår, hvilket resulterer i nul startbalancer på disse konti fra begyndelsen af ​​det næste regnskabsår. Da tilbageholdt indtjening er en reel konto, betyder det, at saldoen på alle nominelle konti til sidst flyttes til en reel konto.

Revisorer gennemgår rutinemæssigt indholdet af reelle konti som en del af deres revisionsprocedurer.

Lignende vilkår

Reelle konti er også kendt som permanente konti.