Omkostninger ved manglende overholdelse

Omkostningerne ved manglende overholdelse består af de omkostninger, der er afholdt som følge af manglende overholdelse af kvalitetsstandarderne for et produkt. Disse omkostninger udløses, når problemer i produktionsprocessen medfører mangler, der gør produkter ubrugelige. Omkostningerne kan omfatte omarbejdning, skrot, udgifter til feltservice, udskiftning af garanti og omkostninger til mistede kunder.