Spild

Spilder affald eller skrot, der stammer fra produktionsprocessen. Udtrykket anvendes oftest på råvarer, der har en kort levetid, såsom mad, der anvendes i hotelbranchen. Normal ødelæggelse er den standardmængde affald eller skrot, der er forårsaget af produktion, og som er vanskelig at undgå. For eksempel vil stempling af dele ud af et metalark uundgåeligt resultere i, at noget af metallet gøres ubrugeligt. Unormal ødelæggelse overstiger den normale eller forventede ødelæggelse. For eksempel kan et overkogt måltid ikke serveres til en kunde og klassificeres derfor i stedet for unormal ødelæggelse.

Regnskabsmæssigt medtages normal ødelæggelse i standardomkostningerne for varer, mens unormal ødelæggelse opkræves som udgift. Dette betyder, at omkostningerne ved normal ødelæggelse oprindeligt kan registreres som et aktiv og derefter opkræves til udgift i en senere periode.