Bevillingskonto

En bevillingskonto bruges af en regering til at gemme de midler, der er afsat til et agentur eller projekt. Når midler bruges til det angivne formål, reduceres det beløb, der er angivet på denne konto. Hvis de midler, der er gemt på en bevillingskonto, ikke er brugt ved udgangen af ​​en budgetperiode, omfordeles midlerne typisk andetsteds.