Fremtidig anvendelse

Prospektiv anvendelse er anvendelsen af ​​en ny regnskabspraksis på transaktioner efter datoen for politikændringen med anerkendelse af effekten af ​​ændringer i regnskabsmæssige skøn i de nuværende og fremtidige perioder. Ændringen gælder ikke for tidligere perioder.