Skatteposition

En skatteposition er en position, som en virksomhed indtager i en tidligere indgivet selvangivelse, eller som den forventer at tage i en fremtidig selvangivelse, som den bruger til at måle aktuelle eller udskudte skatteaktiver og -forpligtelser. En skatteposition kan give en permanent reduktion eller udsættelse af de skyldige indkomstskatter.

Eksempler på skattepositioner er beslutningen om ikke at indgive en selvangivelse, at skifte indkomst mellem skattejurisdiktioner og at klassificere en transaktion som skattefri.