Fakturering af fremskridt

En statusfakturering er en faktura, der er beregnet til at modtage betaling fra en kunde for den del af et projekt, der er afsluttet til dato. Disse faktureringer udstedes ofte, når et projekt har lang varighed, så entreprenøren kan få tilstrækkelig finansiering til at understøtte sin drift i mellemtiden. Fremskridtsregning er især almindelig i byggebranchen, hvor projekter kan vare i mere end et år. En statusfakturering indeholder følgende unikke oplysninger, der ikke findes på en standardfaktura:

  • Det justerede samlede kontraktbeløb

  • Den kumulative mængde fremskridtsfaktureringer til dato

  • Procentdelen af ​​projektets færdiggørelse

  • Det samlede beløb, der er tilbage, der skal faktureres

Kunder bygger undertiden ind i beregningen af ​​statusfaktureringer en tilbageholdt procentdel af den samlede kontrakt, som ikke faktureres, før projektet er afsluttet. Dette tilbageholdte beløb bruges til at udøve pres på entreprenøren for at løse eventuelle resterende problemer, som kunden har fundet.