Permanent begrænsede nettoaktiver

Permanent begrænsede nettoaktiver er aktiver, der ejes af en nonprofit enhed, for hvilken donorer har pålagt brugsrestriktioner, der ikke udløber. Permanente begrænsninger findes oftest, når donorer bidrager med store summer til nonprofitorganisationer, og de er derfor mere tilbøjelige til at kontrollere, hvordan midlerne bruges.