Afslutte beholdning

Slutbeholdning er omkostningerne ved disse varer ved udgangen af ​​en rapporteringsperiode. De samlede omkostninger ved denne beholdning bruges til at udlede omkostningerne ved solgte varer i en virksomhed, der bruger det periodiske lagersystem. Under det periodiske system afledes omkostningerne ved solgte varer som følger:

Omkostninger ved solgte varer = Begyndende beholdning + Køb - Slutlager

Slutbeholdning består af tre typer beholdninger, som er:

  • Råvarer . Dette er de materialer, der bruges til at konstruere færdige varer, som endnu ikke er blevet transformeret.

  • Arbejde i processen . Dette er råmaterialer, der er ved at blive omdannet til færdige varer.

  • Færdigvarer . Dette er fuldstændige varer, klar til salg. En variation, hvor varer købes i endelig form fra producenter og derefter videresælges kaldes merchandise.

Slutbeholdning registreres til anskaffelsesprisen. Desuden, hvis det konstateres, at markedsværdien af ​​lagervarer er faldet, skal de registreres til det laveste af deres pris eller markedsværdi. Risikoen for en sådan nedskrivning øges, hvis lagerbeholdningen opbevares i lang tid, eller hvis markedspriserne er ustabile.

En tendens til at afslutte beholdningsbalancer, der stiger over tid, kan indikere, at noget lager er ved at blive forældet, da beløbet skal forblive omtrent det samme som en andel af salget.