Fælles produkter

Fælles produkter er flere produkter genereret af en enkelt produktionsproces på samme tid. Disse produkter medfører udifferentierede fællesomkostninger indtil et opdelingspunkt, hvorefter hvert produkt påføres separat behandling. Forud for opdelingspunktet kan omkostninger kun fordeles på de fælles produkter.