Regnskab for obligationer

Regnskabsmæssig behandling af obligationer indebærer et antal transaktioner i løbet af en obligation. Regnskabsmæssig behandling af disse transaktioner set fra udstederens perspektiv er angivet nedenfor.

Obligationsudstedelse

Når en obligation udstedes til det pålydende beløb, modtager udstederen kontanter fra køberne af obligationerne (investorer) og registrerer en forpligtelse for de udstedte obligationer. Forpligtelsen registreres, fordi udstederen nu er forpligtet til at tilbagebetale obligationen. Journalen er: