Fysisk liv

Fysisk liv er det tidsrum, et aktiv forbliver funktionelt. Denne tidsperiode kan være væsentligt længere end et aktivs brugstid, da et funktionelt aktiv stadig kan erstattes af et mere produktivt aktiv. Aktivet kan også blive for dyrt til at drive rentabelt efter en periode. For eksempel kan en maskine være i stand til at behandle 100 enheder i timen og kan teoretisk gøre det i de næste 20 år. Dens levetid kan dog kun være 5 år, da den på det tidspunkt kan erstattes af en maskine, der kan behandle 500 enheder i timen.