Relevant påstand

En relevant påstand er enhver påstand, der har en rimelig mulighed for at indeholde en fejlinformation, der vil medføre, at en kundes årsregnskab indeholder væsentlig fejlinformation. Som sådan har disse påstande en meningsfuld indflydelse på, om en konto er retfærdig angivet. Således vil ikke alle påstande vedrørende en bestemt kontosaldo altid være relevante set fra revisors perspektiv. For eksempel er værdiansættelsen ikke relevant, når man handler med en kontantkonto, undtagen i tilfælde, hvor der er tale om udenlandsk valuta. På samme måde er værdiansættelse altid relevant for fradrag for tvivlsomme konti, men ikke for brutto-tilgodehavender.

Revisor bør udvikle materielle procedurer for enhver relevant påstand, der vedrører hver væsentlig klasse af transaktioner, kontosaldoer og oplysninger. Dette krav er baseret på det faktum, at revisors vurdering af risikoen i sig selv er skønsmæssig, og derfor identificerer den muligvis ikke alle risici for væsentlig fejlinformation.