Definition af detektionsrisiko

Opdagelsesrisiko er muligheden for, at en revisor ikke finder en væsentlig fejlinformation i en kundes årsregnskab via revisionsprocedurer. Dette er især sandsynligt, når der er flere fejlinformationer, der er individuelt uvæsentlige, men som er væsentlige, når de sammenlægges. Resultatet er, at en revisor vil konkludere, at der ikke er nogen væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, når en sådan fejl faktisk eksisterer, hvilket derefter vil føre til udstedelse af en fejlagtigt gunstig revisionserklæring.

Revisor er ansvarlig for styring af afsløringsrisiko. Niveauet for detektionsrisiko kan reduceres ved at udføre yderligere materielle tests samt ved at tildele det mest erfarne personale til en revision. Eksempler på de tests, der kan udføres, er klassificeringstest, fuldstændighedstest, forekomststest og værdiansættelse. Der vil altid være en vis detektionsrisiko i en revision, da revisionsprocedurer ikke omfattende undersøger hver forretningstransaktion - i stedet gennemgår de kun en stikprøve af disse transaktioner.

Opdagelse er et af de tre risikoelementer, der omfatter revisionsrisiko - hvilket er risikoen for, at der afgives en upassende revisionserklæring. De to andre elementer er iboende risiko og kontrolrisiko.