Afvejning mellem risiko og afkast

Afkastet mellem risiko og afkast er konceptet om, at det afkast, der skal optjenes fra en investering, skal stige, når risikoniveauet stiger. Omvendt betyder det, at investorer er mindre tilbøjelige til at betale en høj pris for investeringer, der har et lavt risikoniveau, såsom højkvalitets erhvervs- eller statsobligationer. Forskellige investorer vil have forskellige tolerancer for det risikoniveau, de er villige til at acceptere, så nogle let vil investere i investeringer med lavt afkast, fordi der er en lav risiko for at miste investeringen. Andre har en højere risikotolerance og køber risikofyldte investeringer i stræben efter et højere afkast på trods af risikoen for at miste deres investeringer. Nogle investorer udvikler en portefølje af investeringer med lav risiko, lavt afkast og højere risiko med højere afkast i håb om at opnå en mere afbalanceret afvejning mellem risiko og afkast.