Kortsigtede investeringer

Kortfristet investeringsklassifikation henviser til fonde, der er placeret i investeringsinstrumenter, der forfalder inden for et år, eller som forventes at blive afviklet inden for et år. Eksempler på disse instrumenter er pengemarkedsfonde og omsættelige værdipapirer. De fleste investeringer, der handles aktivt, kan betragtes som kortsigtede investeringer, da de let kan afvikles. Det investerede beløb i disse instrumenter klassificeres som et aktuelt aktiv på investorens balance.

En virksomhed opbevarer typisk en stor del af sine overskydende midler i kortsigtede investeringer, så den kan tjene et mindre afkast, mens den stadig kan få adgang til midlerne til sine driftsbehov med kort varsel.