Prøveudtagningsrisiko

Prøveudtagningsrisiko er muligheden for, at de emner, der er valgt i en prøve, ikke er repræsentative for den population, der testes. Dette er et stort problem, da en revisor ikke har tid til at undersøge en hel befolkning og derfor må stole på en stikprøve. En fejl, der kan opstå ved stikprøverisiko, er, at revisoren fejlagtigt konkluderer, at der er færre problemer med befolkningen end forventet, hvilket kan føre til en forkert revisionsudtalelse. Eller revisoren konkluderer fejlagtigt, at der er flere problemer end forventet, og udvider således stikprøvestørrelsen for at se, om dette virkelig er tilfældet, hvilket ikke er en god brug af hans tid.