Finansielt aktiv

Et finansielt aktiv er et aktiv, hvis værdi kommer fra et kontraktligt krav. Disse aktiver handles ofte. Finansielle aktiver inkluderer følgende poster:

  • Kontanter

  • Kapital i en anden enhed

  • En kontraktlig ret til at modtage kontanter eller lignende fra en anden enhed eller en potentielt gunstig udveksling af finansielle aktiver eller forpligtelser med en anden enhed

  • En kontrakt, der sandsynligvis skal afvikles i virksomhedens egenkapital, og det er en ikke-derivativ, under hvilken virksomheden kan modtage et variabelt beløb af sine egne egenkapitalinstrumenter eller et derivat, der sandsynligvis vil blive afviklet andet end ved udveksling af kontanter eller lignende for en fast beløb af virksomhedens egenkapital.

Eksempler på finansielle aktiver er kontanter, investeringer i obligationer og egenkapital udstedt af andre enheder, tilgodehavender og afledte finansielle aktiver.