Generel tidsskriftbeskrivelse Indlæg | Eksempel

Generel tidsskriftbeskrivelse

Den generelle journal er en del af regnskabssystemet. Når en begivenhed finder sted, der skal registreres, kaldes den en transaktion og kan registreres i en specialjournal eller i den almindelige journal. Der er fire specialtidsskrifter, der er så navngivet, fordi specifikke typer rutinetransaktioner er registreret i dem. Disse tidsskrifter er:

  • Salgsdagbog

  • Kontantindtægtsdagbog

  • Købsdagbog

  • Kontantudbetalingsdagbog

Der kan være flere specialtidskrifter, men de fire regnskabsområder, der repræsenteres af disse tidsskrifter, indeholder størstedelen af ​​alle regnskabstransaktioner, så der er normalt ikke behov for yderligere tidsskrifter. I stedet registreres som standard alle resterende transaktioner i den almindelige journal.

Generelle journalindlæg

Eksempler på transaktioner registreret i den almindelige journal er:

  • Salg af aktiver

  • Afskrivninger

  • Renteindtægter og renteudgifter

  • Lager salg

Når den er indtastet, giver den generelle journal en kronologisk oversigt over alle ikke-specialiserede poster, der ellers ville være blevet registreret i en af ​​specialtidskrifterne.

Format for journalindgang

Transaktioner registreres i alle de forskellige tidsskrifter i debet- og kreditformat og registreres i rækkefølge efter dato, hvor de tidligste poster først registreres. Disse poster kaldes journalposter (da de er poster i tidsskrifter). Hver journalpost inkluderer datoen, beløbet for debet og kredit, titlerne på de konti, der debiteres og krediteres (med titlen på den krediterede konto, der er indrykket), og også en kort fortælling om, hvorfor journalposten optages.

Eksempel på generel journalregnskab

Et eksempel på en journalpost, der vil blive registreret i den almindelige journal, er: