Omskrivning

En tilpasning henviser til revision og genudgivelse af tidligere regnskaber. Der kræves en tilpasning, når det konstateres, at tidligere regnskaber indeholder en eller flere væsentlige fejlinformationer. Der er en række grunde til, at der opstår fejlinformationer, herunder følgende:

  • Regnskabsfejl

  • Bedragerisk finansiel rapportering

  • Manglende overholdelse af den gældende regnskabsramme

Virksomheder forsøger at undgå omskrivninger, da de er en offentlig indrømmelse af, at en virksomhed ikke kan oprette pålidelige årsregnskaber. Et almindeligt resultat af en tilpasning er et pludseligt fald i en organisations aktiekurs.

Når en offentligt ejerskab skal omarbejde sit årsregnskab, indsender den først en formular 8-K for at underrette investeringssamfundet om situationen og udsteder derefter erstatningsformularer 10-Q og 10-K, alt efter hvad der er relevant.