Doneret lager

Doneret aktie er aktier i et selskab, der er doneret til en velgørende enhed. Donoren kan derefter tage et skattefradrag for aktiens dagsværdi på donationsdatoen, men kun for aktier, der har været i mindst et år. Den virkelige markedsværdi af aktierne i et offentligt selskab bestemmes let; Brug gennemsnittet af de høje og lave aktiekurser på donationsdatoen. Hvis aktierne tilhører et privat selskab, er der enten behov for en vurdering eller en rimelig værdiansættelsesmetode.

Hvis aktier har været holdt i mindre end et år, er fradragsberettiget det laveste af omkostningsgrundlaget for aktierne eller deres dagsværdi.

Aktionærer har et monetært incitament til at donere deres aktier i stedet for at sælge aktierne og derefter donere de resulterende kontanter til en velgørenhedsorganisation. Årsagen er, at aktionærerne undgår at betale kapitalgevinstskatten, når de donerer aktier direkte.