Fælles størrelse regnskab

En fælles størrelsesregnskab viser hver linjepost i en finansregnskab som en procentdel af et basistal. Oftest betyder det følgende:

  • Resultatopgørelse . Hver indtægts-, omkostnings- og fortjeneste linjepost præsenteres som en procentdel af nettosalget.

  • Balance . Hvert aktiv, forpligtelse og egenkapitallinjepost udtrykkes som en procentdel af de samlede aktiver.

Konceptet har to anvendelser, som er:

  • Analyse af tidsserier . Procentdelene for hver linjepost sammenlignes over en periode for at skelne tendenser, som ledelsen kan reagere på. For eksempel kan en stigning i prisen på solgte procentprocent kræve ændringer i prispoint eller mere opmærksomhed på leverandøromkostningerne.

  • Sammenligning af branchen . Konkurrenters årsregnskaber kan konverteres til det fælles størrelsesformat, hvilket gør dem sammenlignelige med en virksomheds egne regnskaber. Man kan derefter bestemme, hvordan en konkurrents omkostningsstruktur eller aktivbase varierer fra virksomhedens.