Metode til vellykket indsats

Den vellykkede indsatsmetode anvendes i olie- og gasindustrien til at tage højde for visse driftsudgifter. I henhold til metoden med vellykket indsats aktiverer et selskab kun de omkostninger, der er forbundet med placeringen af ​​nye olie- og gasreserver, når disse reserver er fundet. Hvis der opstår efterforskningsomkostninger, og der ikke findes nye reserver, bliver omkostningerne i stedet opkrævet som udgifter. Nogle omkostninger kan aktiveres under igangværende brønde, indtil der er yderligere oplysninger om eksistensen af ​​fremtidige fordele; så snart de yderligere oplysninger bliver tilgængelige, kan disse omkostninger enten belastes udgifterne (hvis der ikke er fremtidige fordele) eller omklassificeres som et anlægsaktiver (hvis der er fremtidige fordele). I sidstnævnte tilfælde afskrives disse omkostninger, efterhånden som produktionen sker, således at udgifter modregnes i indtægterne.

Metoden med vellykket indsats er en konservativ tilgang til olie- og gasregnskab, da den pålægger øjeblikkelige omkostninger til udgift, når der bores et "tørt hul". Ved at gøre dette accelereres omkostningsindregning, hvilket efterlader det mindste beløb af udgifter, der er registreret som aktiver på balancen. Da færre udgifter aktiveres, er der også mindre risiko for, at en stor mængde aktiverede aktiver pludselig vil blive udgiftsført på grund af nedskrivning af en virksomheds olie- og gasreserver.

En alternativ tilgang, der giver mulighed for aktivering af et større udgiftsbeløb, er metoden med fuld omkostning.